Taustat ja arvot

Kiipulasäätiö on yhteiskunnallisen hyvän tuottaja. Kiipula tarjoaa polkuja työelämään ja osaamista työmarkkinoille. Kiipulasäätiön arvoja ovat aikaansaavuus, ihmisyys ja kumppanuus.

Tavoitteenamme on levittää tietoa ja osaamista erityisestä tuesta sekä täsmätyöstä työllisyyden kuntakokeiluihin:

  • Jaamme tietoa, työkaluja ja osaamista täsmätyöllistämisestä sekä vaativan erityisen tuen koulutuksesta ja opinnoista
  • Kerromme Kiipulan palveluista, joilla tuetaan erityistä tukea tarvitsevia työelämään.
  • Kehitämme uusia työtapoja ja -malleja yhdessä kuntakokeilujen kanssa.

Pysyviä yhteistyösuhteita

Työllisyyden kuntakokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on määritellyt Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Pirkanmaan Kiipulan ammattiopiston vastuumaakunniksi. Näissä maakunnissa Kiipulan tehtävä on huolehtia vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen järjestämisestä. Tehtävän toteuttamiseksi Kiipula tekee tiivistä yhteistyötä alueellisten työllisyyden kuntakokeilujen kanssa.

Maakunnallisen yhteistyön tehostamiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kiipulalle erityisavustuksen. Sen rahoituksella Kiipulalla on jokaisessa vastuumaakunnassa työntekijä, joka toimii asiantuntijana ja yhteyshenkilönä kokeilujen ja Kiipulan välillä. Kiipulan asiantuntijat mm. perehdyttävät kokeilujen työntekijöitä erityisen tuen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksiin, konsultoivat ja ohjaavat asiakastapauksia sekä tukevat toimijoita työllistymisen kysymyksissä.

Kiipulan asiantuntijayhteistyö kokeilujen kanssa alkoi keväällä 2021 ja päättyy tämänhetkisen aikataulun mukaisesti syyskuussa 2023. Erityisavustuksella rahoitettavan toiminnan tavoite on lisätä työllisyyden kuntakokeilujen henkilöstön osaamista ja rakentaa pysyviä yhteistyösuhteita ja -käytäntöjä.

Petteri Ora
Kehitysjohtaja

Miksi työelämä tarvitsee täsmätyöntekijöitä -video

Kiipulasäätiö – koulutusta, kuntoutusta, kumppanuutta

Kiipulasäätiö on yhteiskunnallisen hyvän tuottaja. Kiipula tarjoaa polkuja työelämään ja osaamista työmarkkinoille. Tavoitteena on työelämä ja täsmätyökyky.

Unelma

Unelmamme on yhdenvertainen ja esteetön yhteiskunta, jossa on työtä, osallisuutta ja hyvinvointia kaikille.

Arvot

Aikaansaavuus – Olemme rohkeita, saamme aikaan ja toimintamme on vaikuttavaa ja tuloksellista.

Ihmisyys – Arvostamme erilaisuutta ja kohtaamme ihmiset tasavertaisina ja ainutlaatuisina.

Kumppanuus – Asiakkaat ja verkostot ovat meille kumppaneita, joiden kanssa toteutamme ja kehitämme toimintaamme.

Jatkuva oppiminen – OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön Jatkuvan oppimisen uudistus painottuu työikäisten osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on vastata työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin. Osaamista kehittämällä tuetaan mielekkäitä työuria, hyvää työllisyyskehitystä, julkisen talouden tasapainoa sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta. Tarkoituksena on uudistaa työikäisten osaamispalveluja, kehittää ennakointia sekä kohdentaa koulutusta ja ohjausta erityisesti rakennemuutosaloille ja koulutuksessa aliedustetuille ryhmille. Ohjaukseen ja osaamiskartoituksiin luodaan malleja, joilla ehkäistään työttömyyttä ja työvoiman ulkopuolelle jäämistä sekä parannetaan koulutuspanostusten vaikuttavuutta.

https://okm.fi/jatkuva-oppiminen (linkki avautuu uuteen ikkunaan)