Pohdittavaksi

Olet nyt perehtynyt neljännen osion sisältöihin.

Tässä on vielä muutama kysymys pohdittavaksi.

  • Pystyisikö yrityksenne palkkaamaan erityistä tukea tarvitsevan työntekijän?
  • Millaista tukea tarvitsisitte täsmätyökykyisen henkilön palkkaamiseen?
  • Onko työpaikallanne mahdollisuus mukauttaa työtehtäviä?
  • Onko yrityksenne halukas kehittämään toimintaa kumppanuudessa?
  • Annatko palautetta opetushenkilöstölle säännöllisesti?