Digitukea areenalla -erityistä osaamista

Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen uudistusten toteutumista lisäämällä osallistujien erityispedagogista osaamista. Hankkeessa kehitetään ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön erityisen tuen osaamista pedagogisissa ratkaisuissa ja digitaalisten välineiden käytössä sekä lisätään tutkimusperusteista tietoa.

Lisätietoa:
kehitysjohtaja Petteri Ora
petteri.ora@kiipula.fi
puh. 050 300 3764

Toteutusaika: 1.4.2019-31.12.2020
Rahoittaja: Opetushallitus

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä opetus- ja ohjaushenkilöstö tarvitsee uudenlaista osaamista työssään. Opetushenkilöstö tarvitsee tietoa ja taitoa ohjata myös erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita.

Hankkeessa toteutetaan viisi koulutuskokonaisuutta:

  1. #ETTA –erityinen tuki ja tutkimus areenalla –verkkoluentosarja, Teams
  2. #YPET1 –yksilölliset polut ja erityinen tuki – neljä opintokokonaisuutta à 2op, verkkokurssit
  3. #YPET2 –yksityiset polut ja erityinen tuki – viisi opintokokonaisuutta á 2op, verkkokurssit
  4. #DET – digivälineitä erityiseen tukeen – kolme opintokokonaisuutta á 2op, useampia toteutuksia eri paikkakunnilla, lähipäiviä 2/toteutus
  5. #UTOT – uraohjaus, työelämässä oppiminen ja työllistyminen – kolme opintokokonaisuutta á 2op, useampia toteutuksia eri paikkakunnilla, lähipäiviä 2/toteutus

Kiipula toteuttaa yhden #ETTA-verkkoluennon 2.4.2020 sekä #YPET2-kokonaisuudesta kaksi verkkokurssia. Lisäksi Kiipula toteuttaa Aikuisten erityinen tuki ja ohjaus sekä Maahanmuuttajien oppimisen tukeminen ja #UTOT-kokonaisuudesta monimuotokoulutuksen ePortfolio ja visuaalinen CV kolmella paikkakunnalla.

Tutustu toimintaan tarkemmin ja ilmoittaudu maksuttomiin koulutuksiin ja webinaareihin hankkeen nettisivuilla www.bit.ly/digitukea

Yhteyshenkilöinä toimivat kehitysjohtaja Petteri Ora, petteri.ora@kiipula.fi, puh. 050 300 3764 ja projektipäällikkö Kirsi Ek, kirsi.ek@kiipula.fi, 040 420 4209

Hankkeen toteuttajat:
Hanketta hallinnoi Ammattiopisto Spesia. Osatoteuttajina Kiipulan ammattiopiston lisäksi toimivat Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Live, Opitima, Hämeen ammattikorkeakoulu ja tampereen ammattikorkeakoulu.