Tulevaisuuden työelämän starat

Vipuvoimaa EU:lta ja Euroopan sosiaalirahaston tunnus.

Tulevaisuuden työelämän Starat -hankkeessa kehitetään uusia työelämälähtöisiä ja matalan kynnyksen yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä yhteistyössä työelämäverkostojen kanssa ja vahvistetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Marika Lönnqvist
puh. 040 456 3056
marika.lonnqvist@kiipula.fi

 

Toteutusaika: 1.4.2019-30.6.2021
Rahoittaja: ESR

Työelämäyhteistyöllä ja työpaikalla tapahtuvalla osaamisen hankkimisella on entistä suurempi rooli koulutuksessa. Lisäksi tulevaisuuden työtavat, työtehtävät sekä ammatinkuvat ja se mitä ymmärrämme työksi muuttuvat. Koulutuksen tulee vastata sekä työelämän että yksilön tarpeisiin tulevaisuuden työelämän muutokset huomioiden. 

Hankkeen tavoitteena on: 

  1. Ottaa käyttöön uusia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja menetelmiä
  2. Edistää opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä parantaa heidän työllistymisedellytyksiään
  3. Selkiyttää työllistymistä edistäviä ohjausprosesseja yhteistyössä työelämän ja eri verkostojen kanssa
  4. Saada tietoa opiskelijoiden kokemuksista hankkeessa käytetyistä menetelmistä ja niiden vaikutuksista työllistymiseen 

Kiipulan osiossa kehitetään opiskelijan oman osaamisen tunnistamista ja esittämistä sekä opiskelijoiden ja opetushenkilöstön yrittäjyystoiminnan tuntemisen lisäämistä. Toimintamuotoina luonnonvara-alan työtehtävien tuotteistaminen ja myynti pop up -toimintana, Valmiina työelämään -valmennuskokonaisuuden tuottaminen liiketoiminnan opiskelijoiden työelämävalmiuksien edistämiseksi, digitaalisten oman osaamisen esittämisen mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Hankkeen toteuttajat:
Hallinnoija Liveopisto. Osatoteuttajina toimivat Kiipulasäätiön lisäksi Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Spesia, Invalidiliitto ja Kouvolan seudun ammattiopisto. , kumppaneina Kiipulan lisäksi, Kouvolan seudun ammattiopisto, Ammattiopisto Spesia ja Ammattiopisto Luovi. Hankkeen tutkimusosiosta vastaa Invalidiliitto.

Kiipula osallistuu tavoitteiden 1 ja 2 toteutukseen sekä kohdan 4 tutkimusosioon. Tavoitteena on kehittää opiskelijan oman osaamisen tunnistamista ja opiskelijoiden ja henkilökunnan yrittäjyystoiminnan tuntemusta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.