Työelämäpalaute

Työnantajilta ja työpaikkaohjaajilta kerätään työelämäpalautetta.

Työelämäpalautteen tavoite on parantaa yhteistyötä työpaikkojen ja ammatillisten oppilaitosten välillä. Työelämäpalautteessa ei arvioida opiskelijoita.

Palaute kohdistuu oppilaitoksen toimintatapoihin.

Työelämäpalautetta kerätään valtakunnallisesti ja se sisältää kaksi kyselyä:

  • Työpaikkakysely, johon vastaa oppisopimuksen tai koulutussopimuksen tehneen työpaikan edustaja. Oppilaitokset lähettävät työpaikkakyselyn työnantajille kaksi kertaa vuodessa.
  • Työpaikkaohjaajan kysely, johon vastaa opiskelijan työpaikkaohjaaja. Opetushallitus lähettää työpaikkaohjaajan kyselyn automaattisesti ohjaajan sähköpostiin ja/tai puhelimeen opiskelijan työpaikkajakson päätyttyä.

Palautetta kerätään vain tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden suorittamilta työpaikkajaksoilta ja se kerätään anonyyminä. Vastanneiden työpaikan edustajien ja työpaikkaohjaajien nimet eivät siis tule esiin palautteista.

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 5 minuuttia.

Mitä työpaikat tästä hyötyvät?

Työelämän edustajien toivotaan osallistuvan aktiivisesti yhteistyön kehittämiseen kyselyihin vastaamalla. Kyselyt ovat konkreettinen tapa antaa palautetta ja vaikuttaa! Kyselyiden tulokset kootaan valtakunnallisesti ja oppilaitokset saavat tulokset käyttöönsä työelämäyhteistyön kehittämiseksi. Oppilaitokset käsittelevät palautteet huolellisesti ja viestivät tuloksista työpaikoille. Yhdessä suunnitellaan, miten yhteistyötä, kumppanuutta, voidaan entisestään kehittää ja parantaa työelämässä oppimisen laatua. Työelämän antama palaute vaikuttaa myös oppilaitosten saamaan rahoitukseen. Anna palautetta myös opetushenkilöstön käydessä työpaikalla.

Innolla vastaamaan ja laatua parantamaan!