Kuinka ohjaat ja tuet opiskelijaa?

Opiskelijoilla voi olla monenlaisia tuen tarpeita. Ohjaamisessakin on hyvä käyttää erilaisia keinoja ja menetelmiä. Parhaat keinot löytyvät opiskelijan kanssa keskustelemalla ja häneen tutustumalla.

Opiskelijaa kannattaa neuvoa käyttämään tarvittaessa erilaisia apuvälineitä. Niiden tarkoituksena on helpottaa työpaikalla liikkumista, työtekoa, lukemista, kirjoittamista, muistamista sekä tiedon käsittelyä, tallentamista ja siirtämistä. Tietokoneille ja mobiililaitteisiin ladattavat hyötysovellukset sekä älypuhelin ovat käteviä apuvälineitä työssä ja opiskelussa. Apuvälineiden käytöstä saat lisätietoja oppilaitoksen edustajilta.

Opiskelijan ohjaaminen

Työpaikkaohjaajan on hyvä rohkaista opiskelijaa kysymään aina, kun tämä ei ymmärrä jotakin. Työpaikkaohjaajan kannattaa keskustella opiskelijan kanssa esimerkiksi seuraavista kysymyksistä:

 • Millaista kokemusta ja osaamista sinulla on tältä alalta?
 • Missä asioissa tai tehtävissä tarvitset apua?
 • Haluatko tehdä töitä mieluummin yksin vai yhdessä?
 • Millaisesta tuesta ja ohjauksesta hyödyt eniten?
 • Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita?
 • Mitä asioita toivoisit työkavereiltasi?

Hyviä käytäntöjä moneen tilanteeseen

Vaikka erityisen tuen tarpeeseen on monia syitä, on olemassa käytäntöjä, jotka tukevat monessa tilanteessa. Seuraavat ohjeet auttavat työpaikkaohjaajaa ohjaamaan opiskelijaa, jolla on erityisen tuen tarpeita:

 • Kysy opiskelijalta, miten hän oppii parhaiten ja millaiset asiat ovat vaikeita.
 • Palastele työ pieniksi kokonaisuuksiksi, joiden suorittamiseen voit antaa selkeät ohjeet.
 • Varmista ohjeen ymmärtäminen: kysy opiskelijalta, miten hän aloittaisi tehtävän.
 • Mahdollista onnistumisen kokemukset ja anna palaute pienestäkin onnistumisesta.
 • Käytä suullisten ohjeiden lisäksi kirjallisia ja kuvallisia ohjeita.
 • Kannusta kysymään.
 • Lisää vastuuta vähitellen.
 • Pidä omassa työssä ja työyhteisössä arvioiva ja kehittävä ote.

Keinoja opiskelijan tukemiseen

 • Suurempi näyttö ja kirjasinkoko sekä tekstin taustavärin vaihtaminen voivat helpottaa tietokoneella työskentelyä. Kannattaa myös hyödyntää tekstinkäsittelyohjelman ja sähköpostin oikolukua.
 • Muistiinpanot voi nauhoittaa, kuvata tai sanella puheentunnistusohjelman avulla.
 • Työvaiheista voi tehdä kuvalliset ohjeet tai ne voi valokuvata puhelimella.
 • Äänikirjoista tai lukuohjelmista voi olla apua, jos tekstin lukeminen on vaikeaa.
 • Puhelimen ja tietokoneen muistutus- toiminnot tukevat asioiden muistamisessa sekä ajanhahmottamisessa
 • Karttasovellukset auttavat löytämään oikeaan paikkaan
 • Sanakirjasovellukset auttavat kääntämään yksittäisiä sanoja ja kokonaisia virkkeitä. Sanat voi kirjoittaa, sanella tai kuvata puhelimella.
 • Järjestä työympäristö oppimista tukevaksi. Poista mahdolliset häiriötekijät
 • Tiedota selkeästi
 • Työn jäsentäminen ja rytmittäminen on tärkeää.
 • Pienet ylimääräiset tauot, jolloin on lupa vähän liikkua, helpottavat levotonta oloa.
 • Rauhallinen työpiste, vastamelukuulokkeet, mukava, liikkumisen mahdollistava työtuoli saattavat olla hyviä apukeinoja.
 • Vältä pitkiä tehtävä- ja numerolistoja: yksi asia kerrallaan, selkeästi ja lyhyesti.
 • Anna apua esimerkiksi oikolukuun, lomakkeiden täyttämiseen ja pöytäkirjanpitoon.
 • Anna ohjeet suullisesti, kirjallisesti ja havainnollistamalla. Hyödynnä monia kanavia.
 • Esitä pääasiat aina ensin, tee yhteenvetoja, kertaa ja korosta.
 • Räätälöi töitä yksilöllisesti mahdollisuuksien mukaan.
 • Selkeäkielisyys
 • Uskalla ottaa pulmat puheeksi. Mieti opiskelijan kanssa yhdessä parhaita keinoja!

Hyvä oppimisympäristö

 • Rauhallinen, aistiärsykkeiden määrää on vähennetty (äänet, hajut, liike).
 • Oppimiselle ja tekemiselle on riittävästi aikaa.
 • Työpisteessä on työtehtävät kuvallisina ja selkeällä kielellä.
 • Opiskelija työskentelee kokeneen työntekijän rinnalla työparina
 • Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä lyhyitä työpäiviä.
 • Työympäristö on opettajan kanssa suunniteltu tukemaan erilaisen oppijan yksilöllisiä piirteitä.
 • Perehdytykseen on varattu riittävästi aikaa (mukaan lukien työturvallisuusperehdytys).
 • Opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä yhteen asiaan kerrallaan.

Hyvä ohjaaminen

 • Huomioi aikaisempi osaaminen ja vahvuudet.
 • Työpaikkaohjaaja on käytettävissä.
 • Huomioi HOKSin tavoitteet ja opiskelijan tarpeet.
 • Selitä käytännön työtehtävien yhteys tutkinnon perusteisiin.
 • Opeta yksi asia kerrallaan.
 • Selitä ammatilliset käsitteet.
 • Auta opiskelijaa ymmärtämään työtehtävän kokonaisuus

INTERAKTIIVINEN KUVIO PUUTTUU.