Syksy 2021

Hanketta koordinoi Kiipulasäätiö ja osatoteuttajana toimii Live-säätiö. Syksyn aikana rekrytoitiin UFO-hanketoimijat ja varsinaisen hanketoiminta käynnistettiin marraskuun alussa.

Syksyllä hanketyöntekijät tutustuivat muissa oppilaitoksissa toteutettuihin virtuaalisiin oppimisympäristöihin ja niiden tuottamisesta saatuihin kokemuksiin. Tutustuminen toteutui useiden oppilaitos- ja yritysvierailuiden, hankewebinaarien ja konferenssien muodossa.

Tutustumisten avulla saatiin arvokasta tietoa, jonka avulla suunniteltiin hankkeen tavoitteisiin ja vaativan erityisen tuen opiskelijoille parhaiten soveltuvia laite- ja alustahankintoja.