Helmikuu 2022

Alkuvuonna UFOssa saatiin hyvä startti kehittämistyölle. Kaikki hankkeen ydinteemat otettiin työn alle: työelämätaidot, uudet teknologiat ja oppimateriaalin saavutettavuus.

Liven kehittäjätiimin tavoitteena on tuottaa virtuaalista oppimateriaalia ammatillisen vuorovaikutuksen tueksi. Alkuvuonna toteutettu henkilöstökysely sekä työelämän haastattelut vahvistivat vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteisiin valmistautumisen merkitystä. Lähdimme siis kiteyttämään sellaisia vuorovaikutustilanteita ja -taitoja, jotka toistuvat eri aloilla ja työtilanteissa. Näin varmistimme, että tuleva oppimateriaali soveltuisi useiden alojen opiskelijoille.

Kattava keskustelu oli alkuvaiheessa arvokasta ja samalla tutustuimme monialaisen UFO-tiimimme jäseniin. Liven kehittäjäopettajat edustavat eri koulutusaloja: työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, liiketalouden, tietotekniikan ja median perustutkinnot sekä S2 suomi toisena kielenä. Tiimissä riitti jaettavaa ja uusia näkökulmia, myös vuorovaikutustaitojen osalta.

Samaan aikaan kun ideoimme oppimateriaalin sisältöjä, otimme haltuun uutta teknologiaa. Jokainen kehittäjäopettaja sai henkilökohtaisen perehdytyksen Insta 360-kameran käyttöön. Kameran mahdollisuudet innostivat opettajia ja kameraa testattiin monipuolisesti. Kameran käyttö olikin aika helppoa! Kameran lisäksi aloitimme tutustumisen WondaVR-oppimisalustaan

yhteistyökumppani 3Dbearin johdolla. Erityisen kiinnostavaa oli tutkia materiaalin saavutettavuuteen liittyviä toteutusvaihtoehtoja. Millaisia valintoja teemme kielen ja tekstin osalta? Millaisia visuaalisia ratkaisuja tuotamme? Miten varmistamme äänen hyvän laadun videolla?

Edessä olevien vaiheiden ja valintojen laajuus alkoi hahmottua. Samaan aikaan vahvistui usko siihen, että tiimistämme löytyy riittävästi osaamista ja yhteistyöllä löydämme oppimateriaaliin parhaimmat mahdolliset ratkaisut.

Kuvamateriaali: Eeva ja Erno