Kevät 2022

Tavoitteita

Kiipulan yto-kehittäjätiimiin kuuluvat Juho Aholaakko, Valtteri Ketonen ja Pirkko Louhelainen. Yto-lyhenne tulee sanoista yhteiset tutkinnon osat, joihin opetuksessa liittyvät muun muassa äidinkieli, matematiikka ja vieraat kielet. Tässä hankkeessa tehtävänämme on kehittää vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen käyttöön pedagogisesti toimiva, toimipaikkojen välinen, toimiva opetusmalli, hyödyntäen vuorovaikutteista valkotaulua. Yhtenä tavoitteenamme on luoda monipuolista digitaalisesti saavutettavaa materiaalia hybridiopetuksen ja etäopetuksen ohjauksen ja opetuksen tueksi. Vuorovaikutteisen hybridiopetuksen mallia testaamme alkuun Kiipulan ammattiopiston Lahden ja Janakkalan toimipaikkojen välillä.

Pohdintaa

Minkälaisilla tehtävillä voimme tukea toimipaikkojen välistä vuorovaikutteisuutta taulun avulla? Opiskeli-joillamme on yto-opetuksen aineista monesti negatiivisia muistoja peruskouluajoilta. Ovathan ne monesti niitä haastavimpia oppiaineita heille. Mikä onkaan parempi missio meille kuin vaikkapa oppitunti, jossa opiskelijat innostuneesti oppivat vuorovaikutteisesti uutta yhdessä henkilökuntamme kanssa.

Olemme pohtineet, miten voimme älytaulujen käytöllä saada pedagogista hyötyä. Miten esimerkiksi kahden toimipaikan välisessä opetustilanteessa voisimme hyödyntää kameroita ja niiden sijoittelua? Ja mitä varten kameroita tarvittaisiin, mikä on niiden funktio ja hyöty?

Tärkeitä kriteereitä

Saimme kuukaudeksi yhdeltä palveluntarjoajalta testitaulun käyttöömme. Kyseiset viikot olivat meille opettavaisia hyvinkin monella tapaa. Pääsimme näkemään laitteen asentamisen toimintakuntoon, mitä kaikkea se vaatiikaan. Saimme peruskoulutuksen laitteen käyttöön. Arvostuksemme toimivaa kynää kohtaan lisääntyi. Mitä teemme, jos kynä hajoaa tai häviää, ja meillä ei ole toista tilalle? On hyvä ominaisuus, jos kynän tilalla voi tilapäisesti käyttää vaikka silmälasin sankaa. Englannin kielen sanastomme laajeni viikoittaisissa Teams-tukipuheluissa. Jakson aikana arvostuksemme suomalaista työtä kohtaan nousi. Suomenkielinen asiakastuki nopeuttaa ja helpottaa henkilökuntaamme, kun tarvitsemme tukea. Testikäyttö vahvisti meille toimijoille sen, että helppokäyttöisyys, nopea huolto, suomenkielinen asiakastuki ja tauluun liitettävät sovellukset sekä toimiva kynä ovat tärkeitä kriteereitä lopullista laitevalintaa pohtiessa.

Vierailu ja vertaiskokemukset

Vierailimme hämeenlinnalaisella alakoululla kuulemassa heidän kokemuksiaan älytaulun käytöstä. Kuulimme heiltä positiivisia ja negatiivisia kokemuksia taulun käytöstä. Heillä taulut ovat olleet opetuskäytössä luokkatilanteissa, ei etäopetuksessa. Vierailun päätteeksi totesimme, että voimme tehdä jatkossakin yhteistyötä tauluihin liittyen. Heitä kiinnostaa kuulla kokemuksiamme. Nyt odotamme innolla tauluja, jotta saamme laittaa kädet saveen niin sanotusti. Tulemme varmasti oppimaan vielä paljon. Kaikki oppi on tärkeää, sekä onnistumiset että epäonnistumiset.