Miten tunnistan tukea tarvitsevan?

Erityistä tukea tarvitsevan tunnistaminen erilaisissa palveluissa on tärkeää. Ilman sitä he tippuvat monenlaisista palveluista. Palvelun tarjoajien luonnollisestikin ihmetellessä syytä. Kun meillä on tieto erityisen tuen tarpeesta, voimme itse kukin pohtia yhdessä asiakkaan kanssa, millaisesta tuesta hän hyötyy juuri sinun palveluissasi. Aina asiakas ei sitä itse osaa suoraan sanoa, mutta keskustelun ja kysymyksien kautta saat paremman käsityksen. Voi myös olla, että asiakas ei sitä halua sinulle kertoa. Tätä asiaa kuulen monesti ihmeteltävän. Miksi asiasta ei kerrota. Asiakkaalla saattaa olla siihen useampikin syy. Voi olla, että hän ei halua tulla kohdatuksi erkkana, hän haluaa olla kuten kuka tahansa muu henkilö. Hän saattaa kokea erkkana olon leimaavana vaikkapa jostain tosi vanhastakin kokemuksesta. Hänet on jo elämänsä aikana lokeroitu ja analysoitu miljoona kertaa, ja se tuntuu ikävältä. Toisin sanoen hän ei ehkä ole sinut erityisten tarpeidensa kanssa. Hän saattaa myös yksinkertaisesti unohtaa kertoa asian. Asiahan on hänelle jo tuttu juttu, hän on ollut koko ikänsä erkka. Mitä ihmeellistä siinä nyt on. Tai on hän pärjännyt tähänkin asti ilman mitään erityistä tukea. Jos työnhaut etenevät mallikkaasti, ei ole tarvetta lisätuelle. Voihan olla, että juuri tässä kohtaa tulee asiakkaan vahvuudet esille, niillä hän pärjää hyvin.

Sitten on niitä joita kukaan ei ole vielä tunnistanut erityistä tukea tarvitsevaksi. Miten se on mahdollista, kuulen joskus ihmeteltävän. Elämässä voi näiden henkilöiden kohdalla sattua ja tapahtua monenlaista. Perhekään ei tunnista haasteita, tai sitten perhettä ei ole tukena taustalla. Asiakkaan kanssa voi toimia eri viranomaisia, jokainen erilaisen haasteen kimpussa. Jokainen kohtaa asiakkaan omasta näkökulmasta, mutta jossain vaiheessa toivon mukaan joku ryhtyy pohtimaan syvällisemmin. Olisiko mahdollista, että asiakas onkin erityistä tukea tarvitseva? Kun hänelle sattuu kaikenlaista ja asiat eivät suju. Toki meillä kenellä tahansa voi elämässä sattua ja tapahtua vaikka mitä. Mutta jos sitä on koko ajan, on se todennäköisesti merkki jostain tuen tarpeesta. Seuraava askel onkin syvällisempi keskustelu asiakkaan kanssa. Kartoitetaan taustoja ja historiaa vielä tarkemmin ja keskustellaan asiakkaan kanssa esimerkiksi lisätutkimuksista. Ohjataan siis terveydenhuollon piiriin lisäselvityksiin hyvillä taustatiedoilla varustettuna. Tarvittaessa saatetaan hänet sinne. Siitä asia lähtee etenemään. Sillä välin mietitään yhdessä asiakkaan vahvuuksien kautta, miten työnhaku etenee, ja missä hän toivoo tukea. Tässä kohtaa voit onnitella itseäsi, olet tunnistanut yhden erityistä tukea tarvitsevan ja mahdollisesti estänyt häntä täysin syrjäytymästä. Eihän tunnistaminen vielä varmasti syrjäytymistä estä, mutta se on askel oikeaan suuntaan ja jokainen lisä-askel on ehdottomasti plussaa. Jokainen ihminen haluaa onnistua elämässään, hienoa että olet häntä siinä asiassa tukemassa.

Kurkkaapa tästä mistä voit tunnistaa mahdollisen erityisen tuen tarvitsijan. Löytyykö sieltä kenties sinulle tuttuja asioita? Tästä linkistä pääset avaamaan työkalun tunnistamiseen

Pirkko Louhelainen