Kohtaamisen työkalusta lyhyesti

Työkykyä yhdessä -hankkeen kokoama ”Miten kohdata sisäilmasta oireileva” -kohtaamisen työkalu on muodostunut hankkeen tarjoaman ja kehittämän kuntoutuksen viitekehyksessä yhteistyössä sisäilmasta oireilevien sekä heitä kohtaavien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Työkalu auttaa rakentamaan yhteistä ymmärrystä ja luottamusta ammattilaisten ja oireilevien välisissä kohtaamisissa. Oireilevan kokemus kuulluksi tulemisesta mahdollistaa ammattilaisen substanssiosaamisen hyödyntämisen. Hankkeen kokemustiedon perusteella pyrkimys yhteiseen ymmärrykseen mahdollistaa rakentavan keskustelun oireilevan tilanteesta.

Löydät Kohtaamisen työkalun ja siihen liittyvän artikkelin materiaalipankista.

Hankkeen logo, kuvituskuva.