UFO-hankkeessa tuotetun virtuaalisen opetusmateriaalin läpimeno. Neljä merkonomiopiskelijaa tutustui 360-ympäristössä materiaaliin. Yhteinen aloitus tietokoneen kautta tarkastellen. Aloituksen jälkeen jokainen sai itsenäisesti kokeilla Pico VR-silmikkoa. Kaikki henkilöt suorittivat täyden läpimenon (Liven) virtuaalisessa ympäristössä. Ensimmäiset kokemukset olivat positiivisia. Materiaali koettiin hyväksi ja laadukkaaksi. Pico VR-silmikkoa testaajat pitivät myös laadukkaana.

Essi, Tokmannin myymälävastaava tutustui Ammattiopisto liven VR-materiaaliin Pico silmikoiden avulla. Essi piti VR-kokemuksesta ja näki siinä paljon mahdollisuuksia.

Digipedagogi Erno ohjeisti Itäkeskuksen henkilökuntaa käyttämään Pico VR-silmikkoja sekä peilaustoimintoa.

Itäkeskuksen henkilökunta sai 12.9.2022 perehdytyksen VR-maailmojen käyttöön. Aamu alkoi lyhyellä orientaatioluennolla.

Itäkeskuksen Telman ohjaaja Rauno testaa Liven VR-ympäristöä. Raunon mielestä kokemus oli immersiivinen ja hän piti Liven materiaalin helppokäyttöisyyttä positiivisena asiana.

Telmaryhmän ohjaaja Marika testasi Liven virtuaalista opetusmateriaalia Itäkeskuksen pilotissa Pico silmikoiden avulla. Marikan mielestä materiaali on helppokäyttöistä. VR-silmikko kokemus oli hänelle ensimmäinen, eikä hänelle tullut huono olo kokemuksesta.

Telma opiskelija Alex ja Erno testaavat Liven Matin päivä materiaalia. Erno ohjeisti hetken, mutta Alex sai nopeasti kiinni VR-ympäristön ideasta. 

Itäkeskuksen Telma opiskelija Samu testaamassa Liven VR-materiaalia. Samun mielestä materiaali oli helpohko ja hän piti erityisesti videoista, jotka olivat hänestä uskottavia ja aidon oloisia.

UFO-hanketyöntekijä Erno Miettinen ja opettaja Samuli Sollo pitivät lyhyitä ohjeistuksia muille katsojille. Heijastaminen toimi moitteettomasti Pico laseista luokan televisioon, joka mahdollisti muiden osallistumisen virtuaalisen materiaalin seuraamiseen.

Liiketalouden opettaja Samuli Sollo piti pilotoinnin aloituksessa lyhyen demon opiskelijoille. Samulin mielestä Pico VR-silmikko on teknisesti laadukas laite, joka sopii erittäin hyvin käytettäväksi myös silmälasien kanssa.

Merkonomi opiskelija Linus tutustui Liven virtuaaliseen opetusmateriaaliin Pico VR-silmikoiden avustuksella. Materiaali heijastettiin muille testaajille television välityksellä reaaliaikaisesti. Linus on kokemukseen erittäin tyytyväinen. Linus piti erityisesti 360-videoiden laatua hyvänä.

Liiketalouden opettaja Samuli ja opiskelija Linus tutkivat molemmat virtuaalisen opetusmateriaalin maailmaa. Kokemus oli immersiivinen ja muu ympäristö ”katosi” hetkeksi kokonaan.

Kiannonkadulla pilotoinnissa olivat 8.9.2022 mukana koulutuspäälliköt Risto Rautakoski ja Kirsi Heikkinen-Jokilahti. Molemmat olivat sitä mieltä, että Livellä voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa lisää VR-materiaalia opetuskäyttöön. Molemmat katsoivat Matin päivä -materiaalin kokonaan lävitse.