Laaja-alainen erityisopettaja tutustui Liven tuottamaan virtuaaliseen opetusmateriaaliin. Kokemus oli ”päräyttävä” ja tilaisuudessa kerkesimme tutustua myös Kiipulan VR/360-materiaaliin, sekä bonuksena katsoimme YouTubesta muutaman 4K tarkkuudella tehdyn New Yorkin ulkomaanmatkan 😉

Laaja-alainen erityisopettaja tutustuu virtuaaliseen opetusmateriaaliin.

Ammattiopisto Liven logistiikka alan opetus -ja ohjaus henkilökunta tutustui virtuaaliseen opetusmateriaaliin marraskuussa 2022. Henkilökunta piti näkemästään ja kehui sitä onnistuneeksi kokonaisuudeksi. Tilaisuudessa esiteltiin VR-materiaalin lisäksi myös 360-kamera laitteistoa ja se herätti heti kiinnostusta.

Logistiikka-alan ohjaajat testaavat virtuaalista opetusmateriaalia yhdessä digipedagogin kanssa.