Ammattiopisto Liven toimijat, Erno Miettinen ja Samuli Sollo, kouluttivat VR laitteiden käyttöön liiketoiminnan perustutkintokoulutuksen opettajia ja ohjaajia. Koulutuksessa laadittiin välineillä VR-tehtävä, jota testattiin VR laseilla. Koulutuksessa opeteltiin käyttämään 360 kameraa, Insta360 kuvankäsittelyohjelmaa, Wondan verkkoympäristöä ja VR-laseja. Harjoituksessa tuotettiin toimiva materiaali VR-ympäristöön 90 minuutissa ilman aikaisempaa kokemusta laitteistosta.

Ammatillinen erityisopettaja Mikko Helen kommentoi koulutuksen jälkeen, että tehtävien käyttöönotto onnistui hyvin VR-laseilla. 360 kamera oli näppärä ja Wondan ohjelmisto oli selkeä tehtävien tekemisessä. Koulutuksessa saatu ohjeistus ja opetus olivat yhteensopivat ja hyvät. Teknologia oli sellaista, että opettaja voi sitä käyttää. Kamera oli sopivan kokoinen ja näppärä käyttää. Vaikutti siltä, että laitteet olivat toimivat, eivätkä olleet liian monimutkaiset.

VR-välineistöä pitäisi nyt alkaa käyttämään, jotta se ei unohdu ja tässä opettajan ei pidä asettaa kynnystä itselleen liian korkeaksi. Kuitenkin pitäisi varata aikaa oppimateriaalien tuottamiseen, jotta sitä valmistuu. Organisaatio voisi tukea materiaalin tuottamista varaamalla siihen työaikaa.

VR-laitteet ovat tämän päivän taito ammatilliselle opettajalle. VR-laitteet mahdollistavat monipuolisuutta oppimisympäristöihin ja valmistavien tehtävien teon ennen työpaikalle menoa. Opiskelijat saavat toistoja turvallisessa tuetussa ympäristössä, kun vertaa siihen, että opiskelija testaa taitojaan jollain muulla tavalla. Onhan se monikanavaisuutta oppimisessa ja yhdistää monia aisteja. Tehtävistä voi tehdä kokonaisuuksia, jotka matkivat hyvin aitoa tilannetta. Tehtävät tuovat vaihtelua opiskelijoille, joka on jo arvokasta, vaikka VR olisikin yhtä hyvä kuin muut opetusmenetelmät. VR-tekniikkaan voi jo törmätä työelämässäkin, joten opiskelijoillekin VR-laitteiden käyttö voi olla työelämätaito.

Kirjoittanut Samuli Sollo

Kaksi henkilöä seisoo tietokoneen edessä. Toisella on kädessään paperi.
Kouluttaja laittaa 360-kameraa valmiiksi kuvausta varten. Hän seisoo kameran edessä.