Sisäilmastoseminaarissa esiteltiin hankkeessa tuotettua uudenlaista ymmärrystä sisäilmasta oireilevan työkyvystä. Kokemuksia työkyvystä ja sisäilmasta oireilun vaikutuksista siihen on kerätty erilaisin menetelmin hankkeeseen osallistuneilta. Ammattilaiset osallistuivat kehittämistyöhön työapajatyöskentelyllä. Käy lukemassa aiheeseen liittyvä artikkeli ja siitä tehty posteri materiaalipankista. Posterin vieressä seisoo Työkykyä yhdessä -hankkeen asiantuntija Matleena Aitasalo Hengitysliitosta.