Erasmus-rahoitteinen Vaccine-kehittämishanke tuottaa opettajille hyödyllisiä käytännön työkaluja hybridiympäristöön. Hankkeessa kootaan ”työkalupakkia” opetuksen tueksi ja välineeksi digitaalisia menetelmiä ja ohjelmia ohjeineen. Tämän työkalupakin lähtökohtana ovat Korona-ajan kokemukset ammatillisen erityisopetuksen hybridiopetuksen ja -oppimisen kentältä.

Vaccine-hankkeesta enemmän, sivu aukeaa uuteen ikkunaan.

Vaccine-hankkeessa toimiva Tommi Natri Kiipulan ammattiopistosta esitteli tapaamisessa Flipped learning -menetelmää. Hän kertoi omien kokemusten kautta Answeargardenin käytöstä ja esitteli TELMA-koulutuksen opettajan Tiina Pouhakan käyttämää Padlet-sovellusta.

UFO-hankkeen esittelyssä käytiin läpi hankkeen eteneminen, esiin tulleita kokemuksia, kehittämiskohteita ja valmiita tuotoksia. Tutustujat kokeilivat innoissaan virtuaalisia oppimisympäristöjä suomenkielellä.

Luokassa on paljon väkeä kokeilemassa virtuaalisia oppimisympäristöjä eri laitteilla.
Henkilöllä on VR-lasit päässä.
Luokassa on paljon väkeä kokeilemassa virtuaalisia oppimisympäristöjä eri laitteilla.
Luokassa on paljon väkeä kokeilemassa virtuaalisia oppimisympäristöjä eri laitteilla.
Luokassa on paljon väkeä kuuntelemassa esitystä.
Luokassa on paljon väkeä kuuntelemassa esitystä.
Kaksi henkilöä esittelee aihetta.
Luokassa on paljon väkeä kuuntelemassa esitystä.