Hankkeen yhtenä tavoitteena on saada eri käyttäjäryhmiltä kokemuksia. Niinpä UFO-hanke lähti Pälkäneen starttipajalle ja Kostiakeskukselle viemään virtuaalisia ympäristöjä testattavaksi.

Starttipaja on suunnattu pälkäneläisille 17-29-vuotiaille nuorille, jotka ovat vailla työ- tai koulutuspaikkaa. Toiminnassa keskitytään aktivoimaan koulutuksen ja työelämän mahdollisuuksia sekä tukemaan nuorten elämänhallinnan ja sosiaalisia taitoja.

Toinen kohde suuntautui Kostiakeskukselle, joka on kansalaistalo ja kierrätyskeskus Pälkäneen keskustassa. Kostiakeskuksella toimitaan aidossa työympäristössä ja harjoitellaan monipuolisia työtehtäviä ja työelämätaitoja.

Kostiakeskuksen toimintaa on alkuun rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Hankkeen tavoitteena oli tarjota työelämään osallistumisen mahdollisuuksia matalan kynnyksen periaatteella työelämän ulkopuolella oleville sekä valmentaa toimintaa osallistuvia kohti työelämää, koulutuksia tai kuntoutumista. Toiminta jatkui sen jälkeen kunnan ylläpitämänä.

Tällä hetkellä Kostiakeskuksella saa palveluja mm.:

  • Ohjaus- ja valmennuspalvelu
  • Avoin diakoniatyö
  • Kierrätyskeskus
  • Kuntalaisten yhteinen olohuone, jossa tarjolla kahvia, purtavaa ja päivän lehdet
  • Ylijäämäruoan ja EU-ruoan jakopalvelu
  • Kokoontumispaikka yhdistystoiminnalle
  • Sähköiseen asiointiin liittyvä neuvonta
  • TE-hallinnon ja KELAn asiointipiste

Molemmissa paikoissa virtuaaliset lasit toivat uutta kokemusta käyttäjille. Oli hienoa seurata, kuinka rohkeasti he käyttivät laseja ja tutustuivat eri ympäristöihin. Osa kokeili ihan pikaisesti laseja kasvoilla, kurkkaamalla. Heillä kokemus oli helpompi, kun laseja ei laitettu pään takaa säädettynä. Uusi ulottuvuus tuli helpommin koettua ja myöhemmin voi kokeilla uudestaan.

Keskustelussa nousi esiin työllistymisen näkökulmasta esim. työhaastatteluun valmistautuminen ja uuteen työtehtävään perehtyminen virtuaalisissa ympäristöissä. Lisäksi mietittiin kuinka voisi tutustua eri työpaikkoihin ja työtehtäviin ennalta virtuaalisesti.

Korona-ajan haasteet etätoiminnasta ovat vielä tuoreessa muistissa. Ohjaaja mietti asiaa myös siitä näkökulmasta, ettei VR-lasien käyttö vähentäisi oikeita kohtaamisia. Käyttäjiltä tuli yhtenä asiana esiin aitojen kohtaamisten tärkeys, mutta he kokivat virtuaaliset kokemukset hyväksi toiminnaksi arjen tukena. Nuoret vaativat paljon itseltään ja jännittävät uusia tilanteita. Heillä voi olla korona-ajan jälkeen monia asioita, joita he eivät ole päässeet kokeilemaan lainkaan esim. työpaikoilla työskentely.

Oppimiseen ja harjoitteluun soveltuvia.
Vähentää stressiä uusista tilanteista.

Käytännön työtehtäviin tutustuminen olisi helpompaa esim.
työhaastattelut,
jännittävät ja uudet tilanteet,
miten työpaikalla toimitaan ja
työtehtäviin perehtyminen ennakkoon.

Uusien tehtävien ymmärtäminen onnistuisi hienosti ennakolta!
Selkeät ohjeet!
Helppo käyttää!
Uskallusta ja rohkeutta löytyy!
360-videoita voisi olla enemmän!
Voisiko kirjastolla olla VR-laseja lainaan?
Laseissa oli eroja mm. tarkkuus, toimivuus, paino, hygieenisyys.
Uuden kokeilu innostaa!

VR-laseja testataan eri käyttäjien toimesta.
VR-laseja testataan eri käyttäjien toimesta.