Ohjelmassa oli todella mielenkiintoisia ja ajankohtaisia puheenvuoroja. Aluksi kehitysjohtaja Petteri Ora toivotti osallistujat tervetulleeksi mukaan loppuseminaariin luoden päivälle mukavan välittömän ja rennon tunnelman. Siihen oli helppo jatkaa omaa osuuttani eli UFO-hankkeen projektipäällikkönä kävin läpi hankkeen tavoitteita ja tuloksia.

Puhujiksi saimme Kiipulan ammattiopiston apulaisrehtorin, UFO-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajan Anne Saaren. Hänen aiheenaan oli Ajatuksia digipedagogiikasta vaativan erityisen tuen näkökulmasta. Toinen puhuja, Digipedagoginen asiantuntija Matleena Laakso, vei meidät Kohti digirohkeutta!

Paneelikeskustelua johdatteli Kiipulan ammattiopiston koulutuspäällikkö Kirsi Ek. Aiheena oli Virtuaalioppiminen nyt ja tulevaisuudessa.
Keskustelussa olivat mukana Marjo Tökkä, Varhaiskasvatuksen suunnittelija (Hämeenlinnan kaupunki), Roope Ermala opiskelija, (Kiipula), Pekka Pakkala, vieraiden kielten opettaja, opiskelijaliikkuvuuksien kulttuurivalmennus, (Ammattiopisto Live), Hanna Pietilä, TUVA-opettaja (Kiipula) ja Matleena Laakso, digipedagoginen asiantuntija.

Lounaan jälkeen Teams-yhteys päättyi ja pääsimme työpajoihin.

 1. Vuorovaikutteinen virtuaalinen valkotaulu esittelyssä, Valtteri Ketonen ja Pirkko Louhelainen (Kiipula).
 2. Virtuaalinen oppimisympäristö: Matin työpäivä myymälässä, Kimmo Kotro ja Erno Miettinen (Live).
 3. UFOssa toteutetut mallit: koulutus, jalkautus, Minna Kiili (Live).
 4. Virtuaalinen oppimisympäristö: Tomaattihuoneen valmistelu viljelyyn ja tomaatin viljely, Ari Kedonperä ja Anne Watt (Kiipula). 
 5. Virtuaalinen oppimisympäristö: Valmista lounas! Suunnitelmallisuus keittiötyössä, Laura Aro ja Katariina Filppula (Kiipula).

Lopuksi vedettiin yhteen hankkeesta ja loppuseminaarista nousseita ajatuksia.

Palautetta loppuseminaarista:

 • Monipuolinen sisältö
 • Aamupäivän puheosuudet sekä paneelit koettiin hyviksi.
 • Työnantajan ja opiskelijan mielipiteet olivat loistavat.
 • 360-kuvien ottaminen on ollut hauskaa, virkistävää sekä mielekästä.
 • Aika meni nopeasti ja seminaari tuntui mielekkäältä.
 • Mukavaa, että ihmiset kokoontuvat livenä, eikä vaan TEAMSISSA.
 • Seminaarin pituus oli hyvää, keskustelu monipuolista.
 • Oli kiva nähdä Kiipula
 • Kaikkinensa ollut hyvä päivä. Pääsi monipuolisesti tutustumaan VR-sisältöihin sekä valkotauluihin.
 • On kiva, että hankkeesta jää jotain ”elämään”.
 • Samanhenkisten ihmisten kohtaaminen virtuaalisuuden tiimoilta livenä koettiin erittäin hyväksi asiaksi.
 • Vaikka hanke loppuu, niin voisiko tulevaisuudessa olla jotain yhteisiä ”digipäiviä”.

Palautetta työpajoista:

Valkotaulu:

 • Kuulijoilla oli mielenkiintoa taulua kohtaan.
 • Kuvien käyttö ja niiden mahdollisuudet jäivät osalle mieleen.
 • Käytön sujuvuuden kannalta tarvitaan myös aikaa sen toiminnon opetteluun.

Tomaatin viljely:

 • Ympäristöä voi käydä osittain läpi sekä käyttää esittelymateriaalina.
 • On kiva, että voi harjoitella silloin kuin siltä itsestä tuntuu.
 • Monipuolistaa opetusta hyvin ja voi keskittyä vain yhteen osaan kerrallaan, mikä selkeyttää kokonaisuuden oppimista.
 • Opiskelijan mielestä ympäristöt auttavat oppimaan ja ennalta perehtymään aiheeseen.

Valmista lounas! Suunnitelmallisuus keittiötyössä :

 • On hyvä, että pystyy seuraamaan reaaliajassa sitä, kuinka opiskelija ympäristössä toimii.
 • VR-teknologia kannattaa ottaa haltuun, niin on mukava tehdä ja toimia.
 • Opiskelija kokemukset koettiin tärkeiksi.
 • Yllätyksellisyys koettiin hyväksi, ettei ns. ”turru” saman toistoon.

Matin työpäivä myymälässä :

 • Matinpäivän ympärille on luotu muutama lisäosa, mikä kuvaa ympäristöä hieman eri näkökulmista.
 • Live on kehittänyt käyttäjäoppaan, mikä on erittäin upeasti toteutettu. Opas on katsottavissa UFO-hankkeen nettisivuilta.

Jalkauttaminen:

 • Paja oli jaettu kolmeen eri vaiheeseen, mitkä johdattelevat käyttäjää kohti VR-sisältöjen käyttöön.
 • Pajassa esiin nousseita asioita:
  • Lisää kokeiltavia sisältöjä
  • Säännöllisiä pajoja, missä voi kokeilla sisältöjä
  • Jokaiseen tiimin olisi hyvä mennä kertomaan VR-asioista.
  • VR-sisällöt osana OPS?!
  • Lisää laitteita
  • Tiimeille räätälöityjä koulutuksia.
  • Käsikirjoitus koordinaattoria toivottiin.
  • Materiaalin pilkkominen pienempiin osiin.
  • Ohjeet voisi taittaa kirjaksi?
  • VR-ihminen/Expertti pitäisi olla oppilaitoksella
  • VR-vastaava tiimeissä
  • Yhteistyö työelämän kanssa.
  • Oppilaitoksen tasolla olisi hyvä varmistaa laitteiston toimivuus, riittävyys, saatavuus.
  • VR-ympäristöt olisi hyvä resursoida osaksi työtä.

Näillä ajatuksilla eteenpäin!

Upea päivä on takana! Ilmoittautuneita oli lähes 100, joista noin kolmasosa oli Janakkalassa. Kiitos jokaiselle osallistujalle ja esiintyjälle. Te teitte tästä mahtavan päivän!

Kuvat: Katariina Filppula.

Kuulijat kuuntelevat esiintyjää. Taustalla on esitys.
Kuulijat kuuntelevat esiintyjää.
Auditoriossa istuu ihmisiä ja he keskustelevat aiheesta toistensa kanssa.
Kuulijat kuuntelevat esiintyjää.
Paneelikeskustelussa ja viisi henkilöä ja vetäjä. taustalla on Teams-yhteys, jossa on yksi osallistuja.
Paneelikeskustelussa ja viisi henkilöä ja vetäjä. taustalla on Teams-yhteys, jossa on yksi osallistuja.
Yleisö kuuntelee esiintyjiä.
Puhuja on esiintymässä.
Henkilöllä on VR-lasit päässä ja hän istuu pyörivällä tuolilla.
Henkilöllä on VR-lasit päässä.