UTELIAS 1.0 – Uusista teknologioista intoa oppimiseen ja opettamiseen -hankkeen kanssa olemme tehneet yhteistyötä mm. virtuaalisten ympäristöjen kehittämisessä. Itse pääsin osallistumaan koulutuksen kolmeen lähipäivään ja etätyöskentelyihin. Valmentajina toimivat Hämeen ammattikorkeakoulun, HAMK Smart ja HAMK Edu –tutkimusyksiköiden asiantuntijat sekä ostopalveluna ulkopuoliset asiantuntijat. Valmennuksessa perehdyttiin uusiin teknologisiin ratkaisuihin opetuskäytössä.

Koulutusten jälkeen suunnittelin ja toteutin virtuaalisen oppimisympäristön Wonda-alustalle. Samalla testasin ja muokkasin UFO-hankkeessa tuotetut materiaalit. Tänään pääsin tutustumaan UTELIAS 1.0 -hankkeen loppuseminaarissa muiden tuottaviin virtuaalisiin oppimisympäristöihin. Näimme myös ensiesityksen hankkeen kokeiluista ja niiden tuloksista kertovassa audiovisuaalisessa loppuraportissa, jossa kerroin UFO-hankkeessa saatuja kokemuksia.

https://www.hamk.fi/projektit/utelias-1-0-uusista-teknologioista-intoa-oppimiseen-ja-opettamiseen/#toteutus

Taru Koivisto