Live Neuron, Kuopio. UFO-hankkeen Erno Miettinen oli vierailulla Kuopion Neuronissa, joka on erikoistunut neurologiseen kuntoutukseen. Vierailu oli mielenkiintoinen ja antoisa. Neuronin asiakkaat pääsivät kokeilemaan VR-materiaalia, sekä jakamaan omakohtaisia kokemuksia VR-tekniikan hyödyntämisestä kuntoutuksessa. VR-tekniikka on jo mukana kuntoutuksessa erilaisilla ohjelmistoilla ja laitteilla, mutta esille nousi keskusteluissa helppokäyttöisyys ja yhdessä tekemisen mahdollisuus. Avustajan rooli on tärkeä VR-tekniikkaa käytettäessä, jotta kokemus olisi mahdollisimman hyvä.

Asiakkaat avasivat hyvin VR-tekniikkaan liittyviä omakohtaisia kokemuksia, ja varsinkin koodaamisen tärkeys nousi keskusteluissa esille. Hyvä ja toimiva koodi palvelee loppukäyttäjää parhaiten.

Live Neuron, Kuopio. Kuvassa vasemmalta Sari Pasanen, Palveluvastaava. Erno Miettinen, Digipedagogi UFO-hanke.

Plastex Oy, Lohja. Kuvassa Mika Nurmi, Työnjohtaja. Mika testasi Liven ja Kiipulan tuottamaa VR-materiaalia. Mika oli innoissaan ja piti hankkeen ideaa mielenkiintoisena ja innostui asiasta.

“ Plastex Oy voisi hyötyä VR-tekniikasta tavalla, jossa olisi perusohjeet laadunseurannasta, sekä työntekijöille suunnattu tuotelaatukoulutus. Plastex Oy:n tuotteet ovat osittain myös käsin valmistettuja ja viimeistelyn tärkeys on laadun tae” – Mika Nurmi, Plastex Oy

Teksti ja kuvat, Erno Miettinen