Satu Punkari on Janakkalan kunnan erityisnuorisonohjaaja, jonka toimenkuvaan kuuluu myös etsivän nuorisotyöntekijän ja Valpas-yhteyshenkilön työ sekä omavalmentajan tehtävät työllisyyspalveluissa. Valpas on oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu, jota ylläpitää opetushallitus. Palvelun kautta Punkari on osana valvomassa oppivelvollisuuden toteutumista omassa kunnassaan.  -Valpas-ilmoitukset tulevat minulle, ja sitten aloitan yhdessä nuoren ja perheen kanssa kartoittamaan nuoren tilannetta ja toiveita. Etsimme opiskelupaikkaa sekä kartoitamme muita nuoren tarvitsemia palveluita opiskelun tueksi. 

Punkari liikkuu sulavasti työssään työllisyyspalveluista nuorisotilalle, oppilaitoksiin sekä työpaikoille nuorten asiat edellä. Hän tarjoaa palvelut nuoria tukevaan opiskeluun ja työllistymiseen matalalla kynnyksellä, kirjaimellisesti yhden luukun tekniikalla.  

-Pystyn auttamaan nuoria kokonaisvaltaisesti hallitessani monta eri osa-aluetta. Voin ohjata yhtäaikaisesti ja oikein. Ja saan myös työhöni voimaa, kun näen, miten hyviä tuloksia saavutamme yhdessä.  

-Teen tällä hetkellä viiden eri ammattinimikkeen töitä. Hyötypuoli on valtava, koska saan tehtyä monta asiaa kerrallaan. Työ on tehokasta ja monen asian hoitamista. Yhteistyössä nuoren ehdoilla tehdään tapaamisilla jatkopolkua tulevaisuuteen. Jos emme auttaisi näitä nuoria, heistä useat olisivat työttömänä vuosia. 

Nuorisotyössä jo 28 vuotta 

– Meillä Janakkalassa erityisnuorisotyön toimeni on kunnan rahoittama, joten työn jatkuvuus on turvattu. Tämä myös mahdollistaa työnkuvan räätälöinnin omaan kuntaan sopivaksi. Jatkuvuus on nuorisotyössä erityisen tärkeää, jotta nuoret eivät tipu palveluiden piiristä, tietää Punkari.  

Punkari on toiminut nuorten parissa jo kauan. Hänellä on kokemusta nuorisotyöstä reilun 28 vuoden ajalta, joista 20 vuotta hän on toiminut Janakkalassa. Tässä ajassa Punkari on oppinut tuntemaan alueensa nuoret hyvin. Hänet tunnetaan kylillä ja tämä madaltaa nuorten kynnystä asioida hänen kanssaan. Punkari on saanut seurata lasten kasvamista nuoriksi ja tukea heitä heidän polullaan aikuisuuteen sekä opiskelun ja työn piiriin.  

Yhteistyötä nuorten asioita edistäen 

-Teen tiivistä yhteistyötä usean eri 2.asteen oppilaitoksen kanssa. Kiipula on yksi oppilaitoksista, joiden kanssa yhteistyö on sujuvaa ja toimivaa. Olen ohjannut nuoria Kiipulaan opiskelemaan ja auttanut nuoria saamaan työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkoja yrityksistä Janakkalan alueelta.  

Olen aktiivisesti yhteydessä Kiipulan työntekijöihin. Tiivis yhteistyö sisältää konsultointia puolin ja toisin. Seuraamme nuorten koulunkäyntiä ja opintoja, autamme jos haasteita ilmenee. Mietimme yhdessä, millaisia keinoja meillä on auttaa nuorta, jotta hän ei tipu työttömyyteen.

Kun nuoren opinnot ovat loppuvaiheessa, silloin voi tukeutua myös Punkariin, sillä hän toimii myös työllisyyspalveluiden omavalmentajana. Hänen kanssaan voi tehdä kartoitusta, mitkä mahdollisuudet nuorella on työllistyä omalle alalle. Ennaltaehkäisevänä toimena nuori kokoontuu yhteiseen pöytään oppilaitoksen edustajan ja Punkarin kanssa. Pöydässä käydään läpi mahdollisuudet ja esteet yhteisesti.  

-Valpas- työssä etuutena on se, että nuoret ovat minulle entuudestaan tuttuja. Minulla on tässä toimenkuvassa 2 kuukautta aikaa ohjata heidät eteenpäin. Tiedän myös millaisia tilanteet ovat oppilaitoksissa. Yhteistyö lähioppilaitosten kanssa on sujuvaa. Nuorelle löytyy nopeasti paikka, jos vaikuttaa siltä, että nuori jää tyhjän päälle. Tarvittaessa voidaan myös räätälöidä nuorelle Tuvan opintoja meidän työpajallemme.  

Punkari on myös nuorten työpajan vastuuhenkilö. Työpajaa on voitu Janakkalassa hyödyntää räätälöidysti nuorten tarpeisiin työkokeiluissa ja opiskeluissa. Nuori voi tehdä pajalla Yto-opintoja tai tehdä työssäoppimisjaksoja yritysten kanssa yhteistyössä. Tämä on pienen paikkakunnan vahvuuksia, asiat sujuvat nopeastikin.  

Tilastot ja viranomaiskieli 

Vuosittainen asiakasmäärä Punkarilla on sata nuorta. Vuoden 2021 jälkeen Punkarin työtehtävien sujuvan yhdistämisen myötä asiakasmäärä on pudonnut alle sadan tähän päivään mennessä. Prosenttien valossa nuorten työllistyminen näyttää Janakkalassa hyvältä. Punkari voi työssään helposti auttaa nuorta kokonaisvaltaisesti, niin opiskeluissa kuin työllistymisessä.

– On ollut tilanteita, että juuri valmistuneet nuoret viedään suoraan käsistä työelämään. Tunnen nuoret ja osaan hyvin tarvittaessa löytää yrittäjille nuorista juuri oikean työntekijän.  

-Toki onnistumisen taustalla on hyvä tiimi. Täällä työllisyyspalveluissa minulla on työparina myös omavalmentaja, jonka kanssa teemme tiivisti yhteistyötä nuorten eteen. Nuorisotoimessa meillä on hyvä 12 henkilön tiimi, joka sisältää nuoriso-ohjaajia ja alan opiskelijoita nuoristotilalla ja työpajalla, kertoo Punkari.

Työelämään hakeutuminen ja tuen tarve 

Tulossa on työllisyyspalveluiden uudistus vuoden 2025 alusta. Sen myötä on tulossa Kanta-Hämeen seudulle kaksi erillistä työllisyysaluetta. Punkari toivoo, että saa jatkaa työssään samanlailla kuin tähänkin asti sujuvasti niin nuoriso- kuin työllisyyspalveluiden edustajana. 

Valtakunnallinen Nuoret ja työelämä -raportti vuodelta 2023 kertoo, että moni nuori suhtautuu varauksella työelämään. Osa nuorista pelkää työelämän olevan liian kuormittavaa. He näkevät lähipiiristään miten vaativaa nykytyömaailma on, eivätkä halua itselleen samaa. Nykytyöelämä vaatii paljon itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta ja tämä voi olla monelle nuorelle haasteellista. Joskus nuorelle voi olla vaikea hahmottaa mistä lähteä liikkeelle ja miten. 

 -Nuoret eivät usein edes tiedä olevansa oikeutettuja monenlaisiin hyviin tukiin työelämässä ja opiskeluissa. Esimerkkinä palkkatukioikeus on monelle outo asia. Kun olen selittänyt termin auki ovat nuoret ymmärtäneet palkkatuen hyödyn.  

– Nuorisotyötä ja siinä onnistumista on vaikea mitata. Kuitenkin tiedossa on, että yhden nuoren kanssa käyty keskustelu voi kantaa hedelmää 10 vuoden päähän. Kaikkia kohtaamisia ei voi tilastoida numeroilla, sanoo Punkari viimeiseksi. Tämä tiivistää hyvin nuorisotyön merkityksellisyyden.  

Punkari on saanut työssään nimikkeen nuorilta; ”pahin gansgsta-sossutäti ikinä” sekä monenlaista muuta kommenttia, ”Olet hirvee ja kaikista kamalin, mutta silti paras. Kiitos kun jaksat töniä mua eteenpäin, olet oikealla alalla.” ”Sua on aina kiva nähdä.”

– Saan nuorilta paljon palautetta työstäni, ja se auttaa jaksamaan tässä työssä.

Silvi Kaarakainen