Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus PAEK kokoaa erityistä tukea tarvitsevien koulutustarjontaa, tekee ennakointityötä, kokoaa yhteistyöfoorumeita ja asiantuntijaryhmiä sekä toteuttaa Pirkanmaan ammatillisen erityisen ja vaativan erityisen tuen strategiaa. Lisäksi PAEK ylläpitää hankeverkostoa, tiedottaa, päivittää Ammattipolku.fi-sivustoa ja sosiaalisen median kanavia sekä tekee neuvontatyötä. Kiipula työllisyyden kuntakokeilun tukena -hanke on osa PAEK:n hankeverkostoa ja ollut mukana uuden Minä työntekijänä -lomakkeen suunnittelussa. Tässä tekstissä kerromme suunnittelun etenemisestä sekä suunnittelutyön tuloksesta.  

Tiedonsiirto haasteena

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan siirtyessä palvelun piiristä toiseen, on usein haasteena tiedonsiirto. Tämä näkyy erityisesti, kun oppilaitoksen tarjoama tuki päättyy ja opiskelija siirtyy valmistumisen jälkeen työllisyyspalveluiden asiakkaaksi. Kolmen vuoden ajan oppilaitoksessa on tehty töitä sen eteen, että opiskelijan tuen tarpeet tunnetaan, mutta opiskelijan siirtyessä uusien palveluiden piiriin työ alkaa usein alusta, sillä ei ole olemassa järjestelmää, jonka kautta tietoja olisi mahdollista siirtää. Tiedonsiirron suurimpana haasteena onkin se, miten opiskelija osaa sanoittaa oman osaamisensa uusien palveluiden piirissä.  

PAEK:lla on jo entuudestaan ollut tiedonsiirtolomake käytettäväksi yhteistyöhön TE-palveluiden kanssa, mutta Ennakointi- ja työllisyystyöryhmässä yhteistyössä PAEK:iin kuuluvien oppilaitosten kesken päätettiin uudistaa ja monipuolistaa lomaketta. Lomakkeesta haluttiin helppokäyttöinen ja sellainen, että opiskelijan on mielekästä täyttää se esimerkiksi oppilaitoksen henkilöstön tai kotiväen tukemana.  

Suunnittelutyö

Lomakkeen suunnitteluun kutsuttiin oppilaitosedustajien lisäksi myös työllisyyspalveluiden edustajat mukaan, jotta lomakkeella voitaisiin välittää juuri ne tiedot, joita opiskelijasta tulisi tietää hänen siirtyessään työllisyyspalveluiden asiakkaaksi. Kysymykset muotoiltiin niin, että ne tukevat sekä oman osaamisen että tuen tarpeiden sanoittamista.   

Mukana viimeisessä kehitysvaiheessa oli myös työnantajaedustajana Pirkanmaan Osuuskauppa, sillä ajatuksena lomakkeessa on, että se voisi olla käytössä myös työllistymisen tiedonsiirrossa, eli kun opiskelija työllistyy esimerkiksi valmistuessaan tai löytää työpaikan työllisyyspalveluiden asiakkaana. Lisäksi Pirkanmaan Osuuskaupassa lomaketta haluttiin käyttää työhaastattelun tukena.  

Lomake on tarjolla PAEK:n sivulla ammattipolku.fi ja lomakkeesta löytyy kaksi eri versiota. Toiseen versioon organisaation on mahdollisuus laittaa oma logonsa, esimerkiksi silloin, kun lomaketta hyödynnetään Pirkanmaan ulkopuolella.  

Tehokkaampaa tiedonsiirtoa

Lomake koostuu 11 kysymyksestä sisältäen monipuolisesti kysymyksiä koskien aiempaa työkokemusta, osaamista ja tuen tarpeita. Ajatuksena on, että opiskelija säilyttää lomaketta itsellään ja sitä on mahdollisuus hyödyntää eri palveluissa sekä esimerkiksi työnhaussa. Lomakkeen avulla opiskelijan ei tarvitse jokaisessa paikassa sanoittaa osaamistaan uudestaan.  

Voit käydä tutustumassa lomakkeeseen ja lataamassa sen itsellesi täällä: https://ammattipolku.fi/lomakkeet/   (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Minä työntekijänä -lomake on esimerkki pirkanmaalaisesta yhteistyöstä: laadinnassa pyrittiin ottamaan huomioon mahdollisimman laajasti eri tahot, joiden kanssa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja työnhakijat saattavat olla tekemisissä. Yhteistyöprosessissa myös eri toimijoiden sanasto tuli tutuksi ja kaikilla lisääntyi ymmärrys niistä haasteista, joita erityistä tukea tarvitseva voi kohdata valmistuttuaan.  

Amanda Arvela ja Sari Sirén