Ohjaamo on kaikkien alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen monialainen palvelupiste, joka tarjoaa tietoa, neuvontaa, ohjausta sekä muita palveluja nuorille aikuisille. Ohjaamon toimii alustana, jolta julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tarjoavat yhdessä monialaisesti palveluita työllistymiseen, koulutukseen, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyen. Ohjaamossa hoidetaan esimerkiksi alle 30-vuotiaiden kuntakokeilussa mukana olevien nuorten työllisyyteen liittyvät asiat. Nuori voi käydä Ohjaamolla juttelemassa myös ilman sen kummempaa asiaa ja samalla tavata myös muita nuoria.  

Tapasin Ohjaamolla nuoren, jonka tarinassa toteutuu juuri se, miksi Ohjaamo on olemassa. Tämä miellyttävä, kohtelias ja ystävällinen nuorimies halusi jakaa oman onnistumistarinansa, jonka toivoo innostavan myös muita nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä.

Nuori on valmistunut Kiipulasta viime keväänä. Hänen ammatillinen opinpolkunsa alkoi peruskoulun jälkeen Kiipulan Punaportilla Valmassa (Tuvaa edeltävä valmentava koulutus). Nuori kertoi hakeutuneensa Punaportin koulutukseen, koska siellä oli mahdollista asua tuetusti. Oma koti sijaitsi niin syrjässä, että sieltä ei olisi ollut mahdollista kulkea päivittäin opiskelemaan. Yksin asuminen niin nuorena tuntui liian haastavalta.

Valman jälkeen nuori pääsi opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa Kiipulan ammattiopistoon Hämeenlinnan Skogsterin toimipaikkaan. Opinnoissa opiskeltiin muun muassa it-tukihenkilön töitä ja koodaamista. Opiskelu vaati nuoren mukaan enemmän oma-aloitteisuutta kuin peruskoulussa, mutta Kiipulassa opettajalta sai myös enemmän tukea.

Opiskelujen aikana HOKS-tapaamisissa puhuttiin opiskelusta ja tulevaisuudesta. Niissä oli ollut mukana myös nuoren vanhemmat. Nuoren mukaan tapaamisissa sai kertoa, jos oli jotain toiveita opetuksen suhteen.

”Opiskelujen alussa työelämä pelotti, mutta Kiipula on siitä hyvä koulu, että työelämään pääsi pikkuhiljaa. Opettaja esimerkiksi etsi työharjoittelupaikan ja työhönvalmentaja oli mukana työhaastattelussa henkisenä tukena ja antoi lisätietoja haastattelijalle. Siitä oli ehdottomasti suuri apu. ”

Ennen valmistumistaan nuori ilmoittautui työnhakijaksi Kiipulan työhönvalmentajan kanssa. He tekivät yhdessä myös CV:n ja työhakemuksia.

”Kävin hänen kanssaan myös Ohjaamolla. Se oli tosi tärkeää. Ilman sitä, en olisi yksin uskaltanut lähteä ensimmäistä kertaa Ohjaamolle.

Valmistumisen jälkeen nuori suuntasikin Ohjaamolle. Hän kertoo saaneensa sieltä apua monilta työntekijöiltä. Hän sai tukea työhakemuksien tekemiseen, CV:n päivittämiseen ja työpaikoille soittamiseen.

Nuori kertoo innostuneesti Ohjaamolla järjestetystä Työnantajamiitistä, jossa oli neljä työnantajaa. Siellä hän oli tavannut työnantajan edustajan, jolle kertoi osaamisestaan ja työpaikkatoiveistaan. Se ei ihan vastannut sitä työtä, jota edustaja oli esittelemässä, mutta hän keksikin toisenlaisen työtehtävän, jota ehdotti nuorelle. Tätä työtä nuori päätti hakea ja sai kutsun työhaastatteluun. Työhaastattelu sujui hyvin.

”Työhaastattelussa auttoi paljon se, että minulla oli opiskeluajalta kokemusta työhaastattelusta. Huomasin, miten tärkeää oli se, että siinä aiemmassa työhaastattelussa olin saanut tukea koulun työhönvalmentajalta. Nyt työhaastattelu ei jännittänyt olleenkaan niin paljoa.”

Nuori sai työpaikan, jossa kertoo viihtyvänsä hyvin. Työhön kuuluu postitusta, postinjakoa yksikön sisällä, vaatetilauksia, erilaisia papereiden järjestelyjä.

”Minulle sopii tällainen työ, jossa pitää olla aktiivinen. On ollut ihan mahtavaa, kun oppinut tekemään työtä itsenäisesti.”

Nuori kertoo, että työkaverit ovat mukavia. Hän on päässyt hyvin sisään työyhteisöön ja perehdytys on hoidettu hyvin.

”Osaan suhtautua työhön vakavasti, kun työelämätaitoja on paukutettu Kiipulassa alusta alkaen.”

Nuoren mukaan jo valmentavassa koulutuksessa oltiin tosi tiukkoja esimerkiksi myöhästymisten suhteen. Aina piti olla ajoissa, muuten tuli satikutia. 

”Olen tosi kiitollinen. Kiipulassa sain tukea työelämään tutustumiseen ja työelämätaitoja. Jos en olisi ollut Kiipulassa, en olisi ikinä uskaltanut tehdä työhakemuksia ja mennä työhaastatteluun.”

”Oli hyvä, että minut ohjattiin sieltä Ohjaamolle. Jos en olisi tullut Ohjaamolle, selaisin varmasti vieläkin Duunitoria. Jos nyt jään työttömäksi, en hätäänny, sillä tiedän, että Ohjaamolta saan aina apua. Suosittelen Ohjaamoa kaikille!”

Ohjaamolta kerrotaan, että yhteensä tämän nuoren kanssa työskenneltiin aktiivisesti noin kolme viikkoa loppukesästä 2023. Yli 20 tunnin yhteisellä työpanoksella saatiin aikaiseksi onnellinen työllistymistarina ja asiakas, nuoren puolesta onnelliset työntekijät Ohjaamolla ja nuoren saavutuksesta ylpeä nuoren omavalmentaja. Merkittävää tässä onnistumistarinassa oli hyvä yhteistyö Ohjaamon verkoston kesken. Myös nuori huomioi tämän ja kävi jälkikäteen Ohjaamolla kiittämässä kaikkia hänen kanssaan työtä tehneitä aikuisia. 

Saara Väinölä