Opinnot Kiipulassa

Kiipulan ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. Kiipulan opiskelijalla on opiskeluun liittyvä erityisen tuen tarve. Tavoitteena on opiskella itsensä kokoiseen ammattiin eli ammattiin, jossa työskentely tuntuu mielekkäältä ja omille taidoille sopivalta.

Millaista on opiskelu ammatillisessa erityisoppilaitoksessa?

Kiipulan ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. Meille hakevalla tulee olla opiskeluun liittyvä vaativan erityisen tuen tarve. Meiltä saa yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista tukea opintoihini, päivittäiseen arkielämääni ja työllistymiseen. Kiipulassa opiskellaan eri ammatteihin työssä oppien – opiskelu sisältää oman alan töiden tekemistä oikeilla työpaikoilla ja oppilaitoksen oppimisympäristöissä. Tavoitteena on opiskella itsensä kokoiseen ammattiin.

Kiipulan ammattiopisto

Kiipulan ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. Kiipulan opiskelijalla on opiskeluun liittyvä erityisen tuen tarve.

Kiipulassa opiskelija saa yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista tukea opintoihinsa, päivittäiseen arkielämään ja työllistymiseen. Kiipulassa opiskellaan eri ammatteihin työvaltaisesti ja toiminnallisesti. Luokkaopetusta on vähemmän kuin tekemällä oppimista. Tekemällä oppiminen tapahtuu aidoissa työympäristöissä.

Tavoitteena on opiskella itsensä kokoiseen ammattiin eli ammattiin, jossa työskentely tuntuu mielekkäältä ja omille taidoille sopivalta.

 • Pienryhmät opiskelussa
 • Oppimista tukevat opiskeluympäristöt
 • Oppiminen tekemällä ja työssä
 • Yksilöohjausta oppimisen eri vaiheisiin
 • Tukea keskittymiseen ja asioiden sisäistämiseen
 • Ohjausta työllistymisen polun etsimiseen
 • Henkilökohtainen osaaminen kehittämissuunnitelma (HOKS)
 • Tehtävät ja työharjoitukset perustuvat opetussuunnitelmaan ja opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Opintojen tavoitteiden mukaan saa jonkin seuraavista todistuksista:

 • tutkintotodistus (todistus voi sisältää tutkinnon osia, joiden osaamisen arviointia on mukautettu)
 • todistus suoritetuista tutkinnon osista (todistus voi sisältää tutkinnon osia, joiden osaamisen arviointia on mukautettu)
 • todistus opiskelijan osaamisesta (annetaan niistä tutkinnon osista, joissa opiskelija ei ole saavuttanut tutkinnon osan keskeisiä ammattitaitovaatimuksia/osaamistavoitteita)