Työuralle

Hankkeen keskeisenä tuloksena syntyy tehokkaasti oppilaitosten sisällä ja yhteistyöverkostoissa toimiva uraohjausjärjestelmä, joka edesauttaa opiskelijoiden sijoittumista työelämään. Lisäksi Kiipulassa luodaan monikäyttöinen uraohjauksen opas.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Kati Jokio
kati.jokio@kiipula.fi, 040 9051 291

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.

Toteutusaika: 1.2.2018-30.7.2020
Rahoittaja: ESR

Alatavoitteita on kolme:

  • Kehitetään oppilaitosten uraohjausjärjestelmiä. Tähän sisältyy sekä opiskelijan omien että oppilaitosten henkilökuntien uraohjaustaitojen kehittämistä, ja tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen reitittämistä palkkatyöpaikoiksi.
  • Kehitetään opiskelijoiden työllistymisen tukipalveluja yhteistyössä työhallinnon ja maakuntiin rakentuvan palvelujärjestelmän kanssa.
  • Parannetaan yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän välillä. Luodaan järjestelmä, jonka avulla henkilöstöpalveluyritysten sekä muiden työnantajien on entistä helpompi kohdata opiskelija, josta voisi tulla tämän työntekijä.

TYÖURALLE –hanke (ESR) toteutetaan 1.2.2018-30.7.2020 Kanta-Hämeen alueella. Päätoteuttajana hankkeessa on Kiipulasäätiö, osatoteuttajina Forssan ammatti-instituutti FAI, Hyria Koulutus, Ammattiopisto Tavastia ja uraohjauksen asiantuntijaroolissa HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hankkeen päätavoite on osallistuvien oppilaitosten opiskelijoiden työllistymisen varmistaminen ja nopeuttaminen. Toisena päätavoitteena on ohjauksen laadun parantaminen.

Lue lisää Työuralle-hankkeen sivuilta (avautuu uuteen ikkunaan)

Työuralle-hankkeen facebook -sivut >> (avautuu uuteen ikkunaan)