Yhdessä-Tillsammans

Yhdessä-Tillsammans -hankkeen kokonaistavoitteena on varmistaa opiskelijalle turvallinen ja toimiva arki kehittämällä opiskelijakunta- ja tutortoiminnan, asuntolatoiminnan sekä vapaa-ajantoiminnan toimintatapoja ja turvallisuutta. Hankkeen aikana vahvistetaan henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyötä sekä yhteisöllisyyttä erilaisten tapahtumien ja yhteisen toiminnan kautta.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Kirsi Ek
puh. 050 420 4209
kirsi.ek@kiipula.fi

OPH rahoittaa_logo.

Toteutusaika: 1.1.2021-30.6.2022
Rahoittaja: OPH

Opiskelijoiden osallisuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä opintoihin kiinnittymisen ja turvallisen oppimisympäristön kannalta. Hankkeen aikana opiskelijoille luodaan mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan ja sen kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien, opiskelijakunta- ja tutortoiminnan kehittäminen ja näkyväksi tekeminen
  2. Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen ryhmäytymistä kehittämällä ja hyvinvointia lisäävien tapahtumien järjestäminen
  3. Turvallisuuskulttuurin edistäminen toimintaohjeita ja turvallisuusosaamista sekä ennaltaehkäisevää toimintaa kehittämällä

Kiipulassa hankkeen aikana vahvistetaan opiskelijakunta- ja tutortoimintaa. Mahdollistetaan opiskelijoiden osallistuminen toimintaan kaikilla toimintapaikkakunnilla ja laaditaan opiskelijakunnan uusi toimintasuunnitelma. Hyvinvointitapahtumia järjestetään kaikilla toimipaikkakunnilla ja luodaan ryhmäytymisen menetelmäpakki. Lisäksi opiskelijakunta laatii yhteisöllisyyden toteutussuunnitelman. Turvallisuuden osalta määritellään ennaltaehkäisevän turvallisuustoiminnan periaatteet ja turvallisuuden ulottuvuudet.

Hankkeen koordinaattorina toimii Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, K-Pedu ja hankeverkostoon kuuluvat Kiipulan lisäksi Riveria, Samiedu, Sedu, Tanhuvaara, Hyria, Winnova, Konsa, Ysao, Optima, Ekami, Kaustisten evankelinen opisto ja Hämeen ammatti-instituutti.