Tiedot

Työtä kyllä riittää -hanke on täsmätyökykyisten työllistymistä edistävä hanke. Hanke toimii Kanta-Hämeen alueella 1.3.2023- 31.5.2025. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama hanke (ESR).

Lisätiedot: 

Projektipäällikkö Sinikka Koskiluoto, sinikka.koskiluoto@kktavastia. fi, puh. +358 50 599 3160
Kiipulan ammattiopisto: Terhi Manninen terhi.manninen@kiipula.fi, puh. 040-4571654

Työtä kyllä riittää! -hanke

Toteutusaika: 1.3.2023 – 31.8.2025
Rahoittaja: ESR (Euroopan sosiaalirahasto)

Hankkeessa parannetaan osa- ja täsmätyökykyisten työllisyyspalveluja palvelurakenteen muuttuessa ja hyvinvointialueiden aloittaessa toimintaansa. Hankkeessa jatkuu Työtä riittää! -hankkeessa aloitettu täsmätyökykyisten palveluiden kehittäminen, painopiste on siirtynyt yritys- ja verkostoyhteistyöhön. Hankkeessa tuetaan työnantajien rekrytointimenetelmien monipuolistamista sekä työpaikkojen monimuotoisuutta. Hankkeessa koulutetaan työpaikkaohjaajia ja työhönvalmentajia edellä mainittuihin teemoihin.

Hanke pyrkii parantamaan täsmätyökykyisten palvelupolkujen laatua. Täsmätyökykyisiä on nykyisessä työvoimapalvelujen ja koulutuspalvelujen asiakaskunnassa runsaasti. Hankkeen avulla lisätään ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja mahdollisuuksista työllistyä erilaisiin työpaikkoihin. Nykyisillä ohjauspalvelujen resursseilla voidaan vain vähäisesti parantaa täsmätyökykyisten palveluiden osuvuutta ja vaikuttavuutta. Hanke vaikuttaa työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen rakenteiden muuttuessa aiempaa parempaan palvelujen tarjonnan kohtaantoon. Täsmätyökykyisten palveluohjausta ja uraohjausta on myös parannettava. Hankkeessa vahvistetaan verkostoyhteistyötä työllisyysekosysteemin toimijoiden välillä. Hanke tukee alueellista työllisyysstrategiaa. Hanke toimii Kanta-Hämeen alueella.


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (Koordinoiva organisaatio)
Kiipulasäätiö sr

Rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittama