Usein keskusteluissa työllisyyden toimijoiden kanssa nousee puheeksi erityisen tuen tarpeen tunnistamisen vaikeus ja puheeksi ottamisen haastavuus. Olemme koonneet tänne sivustollemme hyviä työkaluja erityisen asiakkaan kohtaamiseen ja tunnistamiseen. Niiden avulla voit selkeyttää omia ajatuksiasi erityisyydestä ja ottaa vinkkejä omiin toimintatapoihisi. Kuten Pirkko aiemmassa blogissaan Tärkeä tunnistaminen kirjoitti, oman erityisyyden tunnistaminen, itselleen tunnustaminen, saati siitä kertominen, ei ole asiakkaalle helppoa. Opiskelun aikana yritetään tukea tässä, mutta usein prosessi vaatii enemmän aikaa. Joskus käy niin, että erityisyyttä selittävät syyt tai diagnoosi määritellään vasta opintojen loppuvaiheessa. Koska kyseessä ovat nuoret ihmiset, joskus erityisyyden selvittelyä ei ehditä saamaan loppuun saakka opiskelun aikana. Perheillä ja nuorella itsellään saattaa olla kova vastustus kaikkia tutkimuksia kohtaan. Usein on myös niin, että kouluaikana opiskelija haluaa keskittyä opintoihin eikä ajatella valmistumisen jälkeistä aikaa, vaikka kaikki aikuiset kuinka yrittävät suunnata ajatuksia siihen. Voi olla myös niin, että omia tuen tarpeita ei tiedosta, kun koulussa saa niihin vahvan tuen.  

Jos erityisyydestä puhuminen tuntuu vaikealta tai tuntuu, ettei oikein saa kiinni mikä on haasteena, voi olla helpompi lähteä liikkeelle konkreettisista asioista. Työtä riittää! -hankkeessa on kehitetty kyselylomake Soveltuva työ – keinoja työnteon tueksi. Kyselyn voi tehdä sähköisesti ja se toimii tietokoneella, tabletilla tai puhelimessa. Kyselyn voi myös tulostaa ja tehdä paperilla.  

Tähän kyselyyn on koottu erilaisia asioita, joista voi valita itseä, omaa työskentelyä ja tarvittavia tukimuotoja kuvaavia asioita. Kyselyssä voi valita itselle soveltuvia työskentelytapoja, työelämässä tukevia asioita, miten kokee sosiaaliset tilanteet työelämässä, miten oppii uusia asioita ja miten kohtaa hankalat tilanteet työelämässä. Kyselyyn on listattu myös pitkä lista erilaisia vahvuuksia, joista voi valita itseään kuvaavat. Kyselyn lopuksi omista vastauksista saa koonnin. Tämän voi tallentaa tai lähettää itselleen sähköpostiin.  

Kyselyä on käytetty esimerkiksi työkokeilujen yhteydessä ja kuntouttavassa työtoiminnassa keskustelujen pohjana. Sitä voi täyttää yhdessä asiakkaan kanssa keskustellen. Konkreettisten asioiden kautta voi olla helpompi aloittaa keskustelu. Kysely on laadittu niin, että erilaisia toimintatapoja tai erilaisuutta ei ole arvotettu vaan kaikki erilaiset vaihtoehdot ovat hyväksyttyjä. Koonnista nousseita virkkeitä voi käyttää esimerkiksi esitellessään itseään työnhaussa. Sen avulla voi kertoa työnantajalle, miten ja minkä keinojen tai mukautusten avulla työskentelee tuottavimmin.  

Lopultahan diagnoosilla ei ole työelämässä väliä, vaan työskentelytavat ja se miten työskentelee tuottavasti, on työnantajalle merkityksellistä. Diagnoosi ei määritä ihmistä, sillä ihan jokainen on ainutlaatuinen yksilö.  

Saara Väinölä