Konkreettisia malleja täsmätyökykyisen palveluprosessissa

Konkreettisia malleja täsmätyökykyisen palveluprosessissa

Millaisia työllistämisen malleja Suomessa on kehitetty? Miten tuettu työllistäminen saadaan käytännössä onnistumaan? Millaisella verkostoyhteistyöllä Pirkanmaalla on luotu polkuja työelämään? Miten työikäisten palveluita yhteensovitetaan yhteisövaikuttamalla? Kuinka...